Kostnad för utskrift med egen skrivare

Att ha en egen skrivare är naturligtvis praktiskt, men dyrt. Testfakta.se hade en test och genomgång av foto/multifunktionsskrivare med uträkning av utskriftskostnaden. Man testade sju olika skrivare med pris från 560 kr till 3.200 kr. Den genomsnittliga bläckkostnaden för att skriva ut ett A4-foto var 7.30 kr. Till detta kommer kapitalkostnaden. Säg att du köper en skrivare för genomsnittskostnaden 2.000 kr och använder den i två år. Skriver du ut 500 utskrifter per år blir kapitalkostnaden 2 kr/A4. 500 utskrifter per år är kanske rätt mycket? Skriver du ett om dagen blir kapitalkostnaden knappt 3 kr/A4.

OK, utskriftskostnaden ligger alltså på runt tian per A4 + papperskostnaden! Totalt mellan 15 och 30 kr beroende på hur bra papper du använder. Billigare skrivare har också en annan typ av bläck med sämre kvalité och kortare livslängd.