Färgrymd

Har du en bra systemkamera ska du fotografera i råformat. De flesta moderna systemkameror har ett färgdjup på 12-14 bitar. För att kunna utnyttja denna dynamik ska du välja bästa färgrymd i hela processen. AdobeRGB brukar vara den bästa i kameran. När du tar in bilden i råkonverteraren väljer du helst AdobeRGB. Välj också att arbeta med 16 bitar/kanal. Om du ska visa bilden på webben eller en sämre bildskärm kan sRGB liksom 8 bitar/kanal räcka. För en bra utskrift ska färgrymden alltid vara AdobeRGB.

Färghanteringens olika steg

Det första och viktigaste är att alltid bedöma och behandla bilder på en bra bildskärm. Med en bra bildskärm menas förutom kvalité att den kan visa en bra färgrymd, dvs helst AdobeRGB. Skärmen ska dessutom  vara kalibrerad för att visa färgerna på ett riktigt sätt. Ett bra kalibreringsverktyg är för att kalibrera skärmen är viktigt. Är färgerna på bildskärmen fel blir naturligtvis allt annat också fel. Tittar du på en bild under fel förutsättningar vet du helt enkelt inte hur bilden ser ut i verkligheten!

Titta på den utskrivna bilden

För att en utskriven bild ska kunna betraktas på ett riktigt sätt måste den visas under kontrollerade ljusförhållanden. Tittar du på en bild i vanligt glödlampsljus blir färgerna helt annorlunda än om du tittar på den i lysrörssken. Vad är då rätt betrakningsljus?